Terminator
No. Subject Nick Name 조회 Registered Date
543 [대림 제4주일] 12월 23일
ccdjsj
830 Dec 21, 2018
542 [대림 제3주일] 12월 16일
ccdjsj
918 Dec 14, 2018
541 [대림 제2주일] 12월 9일
ccdjsj
970 Dec 08, 2018
540 [대림 제1주일] 12월 2일
ccdjsj
1083 Nov 30, 2018
539 [온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도 왕 대축일] 11월 25일
ccdjsj
1159 Nov 23, 2018
538 [연중 제33주일] 11월 18일
ccdjsj
1240 Nov 16, 2018
537 [연중 제32주일] 11월 11일
ccdjsj
1307 Nov 09, 2018
536 [연중 제31주일] 11월 4일
ccdjsj
1305 Nov 02, 2018
535 [연중 제30주일] 10월 28일
ccdjsj
1329 Oct 27, 2018
534 [민족들의 복음화를 위한 미사/전교주일] 10월 21일
ccdjsj
1378 Oct 19, 2018
533 [연중 제28주일] 10월 14일
ccdjsj
1353 Oct 12, 2018
532 [연중 제27주일] 10월 7일
ccdjsj
1379 Oct 04, 2018
531 [연중 제26주일] 9월 30일
ccdjsj
1416 Sep 28, 2018
530 [성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들의 대축일] 9월 23일
ccdjsj
1398 Sep 21, 2018
529 [연중 제24주일] 9월 16일
ccdjsj
1450 Sep 14, 2018
528 [연중 제23주일] 9월 9일
ccdjsj
1399 Sep 07, 2018
527 [연중 제22주일] 9월 2일
ccdjsj
1396 Aug 31, 2018
526 [연중 제21주일] 8월 26일
ccdjsj
1405 Aug 24, 2018
525 [연중 제20주일] 8월 19일
ccdjsj
1466 Aug 17, 2018
524 [연중 제19주일] 8월 12일
ccdjsj
1480 Aug 10, 2018
Tag List