Terminator
No. Subject Nick Name 조회 Registered Date
554 [연중 제7주일] 2월 24일
ccdjsj
682 Feb 22, 2019
553 [연중 제6주일] 2월 17일
ccdjsj
716 Feb 15, 2019
552 [연중 제5주일] 2월 10일
ccdjsj
712 Feb 08, 2019
551 [연중 제4주일] 2월 3일
ccdjsj
661 Feb 04, 2019
550 [연중 제3주일] 1월 27일
ccdjsj
632 Feb 04, 2019
549 [연중 제2주일] 1월 20일
ccdjsj
718 Jan 24, 2019
548 [주님 세례 축일] 1월 13일
ccdjsj
866 Jan 13, 2019
547 [주님 공현 대축일] 1월 6일
ccdjsj
1025 Jan 04, 2019
546 [천주의 성모 마리아 대축일] 1월 1일
ccdjsj
1034 Dec 31, 2018
545 [예수 마리아 요셉의 성가정 축일] 12월 30일
ccdjsj
965 Dec 28, 2018
544 [주님 성탄 대축일] 12월 25일
ccdjsj
1020 Dec 24, 2018
543 [대림 제4주일] 12월 23일
ccdjsj
954 Dec 21, 2018
542 [대림 제3주일] 12월 16일
ccdjsj
1056 Dec 14, 2018
541 [대림 제2주일] 12월 9일
ccdjsj
1118 Dec 08, 2018
540 [대림 제1주일] 12월 2일
ccdjsj
1226 Nov 30, 2018
539 [온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도 왕 대축일] 11월 25일
ccdjsj
1330 Nov 23, 2018
538 [연중 제33주일] 11월 18일
ccdjsj
1406 Nov 16, 2018
537 [연중 제32주일] 11월 11일
ccdjsj
1450 Nov 09, 2018
536 [연중 제31주일] 11월 4일
ccdjsj
1461 Nov 02, 2018
535 [연중 제30주일] 10월 28일
ccdjsj
1478 Oct 27, 2018
Tag List