Terminator
No. Subject Nick Name 조회 Registered Date
549 [연중 제2주일] 1월 20일
ccdjsj
1324 Jan 24, 2019
548 [주님 세례 축일] 1월 13일
ccdjsj
1498 Jan 13, 2019
547 [주님 공현 대축일] 1월 6일
ccdjsj
1783 Jan 04, 2019
546 [천주의 성모 마리아 대축일] 1월 1일
ccdjsj
1668 Dec 31, 2018
545 [예수 마리아 요셉의 성가정 축일] 12월 30일
ccdjsj
1632 Dec 28, 2018
544 [주님 성탄 대축일] 12월 25일
ccdjsj
1693 Dec 24, 2018
543 [대림 제4주일] 12월 23일
ccdjsj
1554 Dec 21, 2018
542 [대림 제3주일] 12월 16일
ccdjsj
1705 Dec 14, 2018
541 [대림 제2주일] 12월 9일
ccdjsj
1725 Dec 08, 2018
540 [대림 제1주일] 12월 2일
ccdjsj
1869 Nov 30, 2018
539 [온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도 왕 대축일] 11월 25일
ccdjsj
1995 Nov 23, 2018
538 [연중 제33주일] 11월 18일
ccdjsj
2112 Nov 16, 2018
537 [연중 제32주일] 11월 11일
ccdjsj
2137 Nov 09, 2018
536 [연중 제31주일] 11월 4일
ccdjsj
2142 Nov 02, 2018
535 [연중 제30주일] 10월 28일
ccdjsj
2148 Oct 27, 2018
534 [민족들의 복음화를 위한 미사/전교주일] 10월 21일
ccdjsj
2237 Oct 19, 2018
533 [연중 제28주일] 10월 14일
ccdjsj
2163 Oct 12, 2018
532 [연중 제27주일] 10월 7일
ccdjsj
2162 Oct 04, 2018
531 [연중 제26주일] 9월 30일
ccdjsj
2221 Sep 28, 2018
530 [성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들의 대축일] 9월 23일
ccdjsj
2250 Sep 21, 2018
Tag List